FANDOM


Krewetka to 1 oceaniczne zwierzęcie w mope.io. jest ona równowartością do myszy i pręgowca amerykańskiego.

Krewetka jeszcze nie istniejąca

mam stać się krewetką

Krewetka kółko

krewetka tak oto wygląda jak jest włączona opcja No Animal images

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.