FANDOM


Krewetka to 1 oceaniczne zwierzęcie w mope.io. jest ona równowartością do myszy i pręgowca amerykańskiego.

Jest na tą chwilę jedynym mobem pierwszego rzędu którego nie spotkamy w wersji NPC

Krewetka jeszcze nie istniejąca

mam stać się krewetką

Krewetka kółko

krewetka tak oto wygląda jak jest włączona opcja No Animal images